Hărți aeronautice

1. Hartă aeronautică – ICAO 1:500.000 în FIR București

DESCRIERE GENERALĂAceastă hartă este proiectată pentru a răspunde cerinţelor navigaţiei aeriene la vedere pentru operări cu viteză redusă, pe distanţe scurte sau medii, la altitudini joase şi medii. Harta poate fi utilizată pentru iniţierea în pilotaj şi instruirea în navigaţia aeriană. Harta este construită în proiecţie conică conformă Lambert şi respectă specificaţiile Anexei 4 ICAO.

FORMATTeritoriul naţional al României, precum şi zona de deasupra Mării Negre pentru care România este responsabilă pentru furnizarea serviciului de trafic aerian este reprezentat pe trei foi de hartă.

IDENTIFICAREA FOILOR DE HARTĂ Identificarea fiecărei foi de hartă se face utilizând codul din 2 litere alocat de ICAO României (LR), urmat de un număr şi de numele regiunii geografice preponderente reprezentate în hartă, după cum urmează:

Atenție:Aceste hărți trebuie utilizate împreună cu informaţiile corespunzătoare referitoare la structura spaţiului aerian descris în AIP ROMÂNIA, secţiunea ENR 2.1, Rutele ATS descrise în ENR 3.3 şi informaţiile din mesajele NOTAM în vigoare.

3. Hartă ONC F3

DESCRIERE GENERALĂONC (Operational Navigation Chart) F3 1:1.000.000

Alte hărți rezoluție mare

1. Hărți România Google Maps

DESCRIERE GENERALĂ Aceste hărți sunt capturi ale teritoriului României de pe Google Maps.

2. Hartă fizică și administrativă a României ediția 2001

DESCRIERE GENERALĂHarta fizică și administrativă a României, ediția 2001, rezoluție foarte mare.

Flag Counter